Home Feed Your MindSEOOn-Page SEO Http Protocol: 3xx, 4xx, 5xx, 2xx, 1xx code là gì?

Http Protocol: 3xx, 4xx, 5xx, 2xx, 1xx code là gì?

by Ngoc Anh

1. Http Status Code là gì?

Hiểu một cách đơn giản, Http Status Code là phản hồi của server với yêu cầu của trình duyệt web. 

Cụ thể, khi bạn truy cập 1 website , trình duyệt (website browser) mà bạn sử dụng sẽ gửi yêu cầu (request) đến server của website đó, và server phản hồi bằng 1 đoạn code 3 chữ số. 

Server rất nghiêm túc và trách nhiệm, nó sẽ phản hồi mọi request từ phía browser, từ việc “ê okie đó, vào đi” (200), hay “tao không tìm thấy trang m yêu cầu) (404) … Hiểu rõ các code này, bạn sẽ nhanh chóng xác định được vấn đề, tìm cách xử lý và giảm thiểu thời gian downtime. Ngoài ra, sử dụng đúng http code sẽ giúp bạn điều hướng được bot và/hoặc người dùng (301,302)

Https code gồm 3 chữ số, chữ số đầu tiên từ 1-5 (1xx, 2xx,…,5xx)

2. Các loại Http Code

1xx: Phản hồi thông tin. Vì lý do gì đó mà server cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về yêu cầu của server 

2xx: Thành công! Server đã nghĩ thông yêu cầu của bạn và cho bạn truy cập 

3xx: Chuyển hướng. Okie bạn và/hoặc bot sẽ bị điều hướng đi một nơi khác 

4xx: Lỗi từ clients. Lỗi từ phía yêu cầu của bạn, bạn nhập sai, bạn nhớ sai đường link ….

5xx: Lỗi từ Server. Website/server có vấn đề, không thể phản hồi.

3. Các http code phổ biến nhất 

  • 200: thành công 
  • 301 Permanently Redirect – chuyển hướng mãi mãi: chuyển hướng cả bot, người dùng và có truyền sức mạnh link. Nếu trang bị chuyển hướng đang được rank thì thứ hạng sẽ bị ảnh hưởng do mất sức mạnh link..
  • 302 Temporary Redirect: chuyển hướng tạm thời, chỉ chuyển hướng người dùng, bot không follow do nó biết chỉ là “tạm thời thôi” nên không truyền sức mạnh link. Nếu trang bị chuyển hướng đang rank được thì trong khoảng tgian đầu, thứ hạng ko bị ảnh hưởng nhiều
  • 404 Page not found: Lỗi không tìm thấy trang. Quá nhiều trang 404, có ảnh hưởng tới SEO, đọc tiếp ở đây. 
  • 410: trang đã bị xoá vĩnh viễn, cát bụi lại trở về với cát bụi đó. 404 thì vẫn có thể ở trên trang kq tìm kiếm của google, 410 không thì không còn 
  • 500 Internal Server: lỗi server thì bảo IT reboot lại server 
  • 503 Service Unavailable: thường là do quá tải (quá nhiều request gửi về 1 lúc) 

You may also like

Leave a Comment