Welcome to VGLN

Đánh thức tiềm lực Việt Nam

Kênh truyền thông chính thức cho các dự án, sự kiện, diễn đàn quan trọng của Mạng lưới đã, đang và sẽ được tổ chức.

Welcome to VGLN

Đánh thức tiềm lực Việt Nam

Đánh thức tiềm lực Việt Nam

Kênh truyền thông chính thức cho các dự án, sự kiện, diễn đàn quan trọng của Mạng lưới đã, đang và sẽ được tổ chức.

Kênh truyền thông chính thức cho các dự án, sự kiện, diễn đàn quan trọng của Mạng lưới đã, đang và sẽ được tổ chức.

• Who is VGLN •

Website mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng

Website mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng

Website mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng

Mạng lưới Người Việt có vai trò quan trọng là cầu nối tri thức, quy tụ nhân tài khắp thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. VGLN đề xuất xây dựng và phát triển một trang website cho Mạng lưới với tầm nhìn dài hạn và các mục tiêu cụ thể sau đây:

Mạng lưới Người Việt có vai trò quan trọng là cầu nối tri thức, quy tụ nhân tài khắp thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. VGLN đề xuất xây dựng và phát triển một trang website cho Mạng lưới với tầm nhìn dài hạn và các mục tiêu cụ thể sau đây:

Cập nhật các thông tin tích cực và hữu ích từ hai chiều

Kết nối, hội tụ tinh hoa, lan tỏa hoài bão và khát vọng

Truyền thông cho các dự án, sự kiện, diễn đàn quan trọng

Đối tượng hướng tới

Đối tượng hướng tới chính của Website là giới tinh hoa người Việt Nam trên toàn thế giới và được chia thành 3 nhóm đối tượng sau:

Đối tượng hướng tới chính của Website là giới tinh hoa người Việt Nam trên toàn thế giới và được chia thành 3 nhóm đối tượng sau:

Đối tượng hướng tới chính của Website là giới tinh hoa người Việt Nam trên toàn thế giới và được chia thành 3 nhóm đối tượng

Những thành viên trong Mạng lưới người Việt Nam có tầm ảnh hưởng bao gồm: chính trị gia, doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn, nhà khoa học, chuyên gia, nghệ sỹ, nhà hoạt động xã hội, … trong mọi lĩnh vực.

Những nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý Nhà nướ

Những người Việt trẻ tài năng

Những hoạt động nổi bật

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

• Tin tức •

Những hoạt động nổi bật

• Sự kiện •

Những hoạt động nổi bật

• Tin tức •

Tin tức nổi bật

• Tin tức •

Tin tức nổi bật

Cùng đứng lên vì một Việt Nam phát triển theo cùng thế giới

Cùng đứng lên vì một Việt Nam phát triển theo cùng thế giới

Cùng đứng lên vì một Việt Nam phát triển theo cùng thế giới

• Thành viên •

Mạng lưới thành viên người Việt có tầm ảnh hưởng

Mạng lưới Người Việt có vai trò quan trọng là cầu nối tri thức, quy tụ nhân tài khắp thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.

Nguyễn Như Văn

Instructor at La Rochelle University

Trần Đạt

Instructor at La Rochelle University

Lê Diệp Kiều Trang

Lecturer at Budapest Corvinus Economics University

Vo-Reinhard Quy

Instructor at La Rochelle University

Nguyễn Đức Khương

Director of Corvinus Fintech Center

Lưu Vĩnh Toàn

Director of Corvinus Fintech Center

• Thành viên •

Mạng lưới thành viên người Việt có tầm ảnh hưởng

Mạng lưới Người Việt có vai trò quan trọng là cầu nối tri thức, quy tụ nhân tài khắp thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.

Nguyễn Như Văn

Instructor at La Rochelle University

Trần Đạt

Instructor at La Rochelle University

Lê Diệp Kiều Trang

Lecturer at Budapest Corvinus Economics University

Vo-Reinhard Quy

Instructor at La Rochelle University

Nguyễn Đức Khương

Director of Corvinus Fintech Center

Lưu Vĩnh Toàn

Director of Corvinus Fintech Center

• Thành viên •

Mạng lưới thành viên người Việt có tầm ảnh hưởng

Mạng lưới Người Việt có vai trò quan trọng là cầu nối tri thức, quy tụ nhân tài khắp thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.

Nguyễn Như Văn

Instructor at La Rochelle University

Trần Đạt

Instructor at La Rochelle University

Lê Diệp Kiều Trang

Lecturer at Budapest Corvinus Economics University

Vo-Reinhard Quy

Instructor at La Rochelle University

Nguyễn Đức Khương

Director of Corvinus Fintech Center

Lưu Vĩnh Toàn

Director of Corvinus Fintech Center